Zvažujete členství v profesní organizaci? Přečtěte si, co přináší Vize tance.

Vize tance je profesní organizace sdružující nezávislé profesionály a organizace z oblasti tanečního a pohybového umění.

Soutěž na nový vizuální styl oborové organizace Vize tance – výzva pro grafické kreativce

Oborová organizace Vize tance hledá novou podobu své vizuální identity a zve grafické designéry k účasti ve vyhlášené soutěži.

Předmětem veřejné dvoukolové soutěže je návrh celkového konceptu, loga/logotypu a dalších prvků vizuálního stylu pro oborovou organizaci Vize tance. Nová vizuální identita nahradí stávající podobu grafické prezentace organizace. Vize tance je profesní organizace, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo a je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru. Od nové vizuální identity očekává originalitu, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace.

Cílem soutěže je najít partnera z oblasti světa grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity organizace. Smyslem je získat prvek prezentace odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového jednotného vizuálního stylu organizace Vize tance. Chceme moderní, neotřelý design, který působí seriózně. Současně by měl být jedinečný a jiný než současný vizuální styl Vize tance. Viz. www.vizetance.org

Termín pro odevzdání návrhů: 9.7. 2021

Informace k pravidlům a přihlášku naleznete zde:

4. 6. 2021

Připojte s k výzvě ITI – zastřešující platformy pro divadlo, tanec a nový cirkus k současné situaci

◾️ Se znepokojením sledujeme, jak se vývoj epidemie stávajícími opatřeními nedaří brzdit. Stát dosud z omezení vyjmul průmysl, a to na úkor ostatních oblastí, kde je zásadně omezen běžný život. Kultura je v krizovém stavu již celý rok. Přesto své pracovníky již řadu měsíců testuje, pracuje v ochranných pomůckách, díky tomu není zdrojem nákazy a udržuje svou kontinuální činnost. Apelujeme na dodržování stejných pravidel pro všechny rizikové oblasti, včetně průmyslu a veřejné správy, bez ohledu na dílčí ekonomické ztráty. Apelujeme zároveň na bezpečný návrat kultury do života společnosti.
◾️ Hodnoty, které vytváří kulturní sektor, jsou postaveny na kreativitě a talentu, zaměstnáváme desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispíváme miliardami korun. Svou činností pomáháme formovat společnost, přinášíme impulzy, iniciujeme dialog, stimulujeme kritické myšlení, vzděláváme, kultivujeme prostředí, upozorňujeme na rizika a hlavně nabízíme smysluplnou a účinnou obranu proti sociopatologickým jevům ve společnosti.
◾️ Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích. Kultura, školství a služby vůbec jsou nastavenými pravidly omezeny nejvíce, dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující.
◾️ Žádáme o vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život. Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem.
◾️ Nechceme dále přihlížet dělení naší společnosti na ty, co mohou, a na ty, co nemohou. Pravidla musí platit pro všechny.
◾️ V době, kdy nevíme přesně, jak se bude pandemická situace vyvíjet, je nutné systémově a v návaznosti na všeobecná omezení začít plánovat otevírání našich aktivit a objektů veřejnosti. Kulturu nelze otevřít ze dne na den, plán musíme znát týdny či měsíce dopředu. Naše práce pak pomůže společnosti se postupně zotavit z covidového a postcovidového marasmu.
◾️ Jen díky solidárnosti ve společnosti a zapojení všech lze pandemii čelit. Chování každého z nás dnes více než kdy jindy ovlivňuje budoucnost ostatních.