Zvažujete členství v profesní organizaci? Přečtěte si, co přináší Vize tance.

Vize tance je profesní organizace sdružující nezávislé profesionály a organizace z oblasti tanečního a pohybového umění.

Konference bude ON LINE /24.11.2021

KVŮLI AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM PROTI PANDEMII COVID SE CELÁ KONFERENCE „Role současného tance v regionálním rozvoji“ PŘESOUVÁ DO ON-LINu.
Chceme reagovat na vzniklou situaci a dát možnost zůčastnit se konference každému bez vyjímek. To bude možné právě tím, že konferenci uskutečníme ON LINE. Rozsah konference ani její program se nemění. Konference se uskuteční podle plánu příští středu 24.11. 2021. Jedina změna je, že všichni zůstanete doma u svých počítačů. Srdečně zveme a těšíme se na vás!

 

Připojit se můžete na tomto odkazu : https://zoom.us/j/92874645406

24. 11. 2021

Tisková zpráva ke konferenci Role současného tance v regionálním rozvoji

Vize tance připravuje konferenci o roli současného tance v regionálním rozvoji
Profesní organizace sdružující nezávislé profesionály v tanečním oboru Vize tance z.s. pořádá
24. listopadu 2021 oborovou konferenci s názvem „Role současného tance v regionálním rozvoji.“
Cílem konference je definovat sociální, kulturní, marketingové, estetické a ekonomické dopady
současného tance a pohybového umění na regionální rozvoj. Mezi řečníky na konferenci vystoupí
experti ze zahraničí, zástupci veřejné správy, politických stran, podnikatelského sektoru i umělci.
Akce je pro registrované účastníky zdarma a uskuteční se v Centru současného umění DOX v Praze.
„Vize tance, z.s. prochází díky finanční podpoře z Norských fondů transformací a systematicky mapuje
podněty a potřeby nezávislého tanečního sektoru, na které chce připravovanou konferencí reagovat.
Nezávislí tanečníci a producenti často narážejí na argumentační a komunikační bariéru při přípravách
svých projektů a představení, proto se konference bude zabývat možnostmi podpory současného
tanečního umění v regionech, kde nezávislí profesionálové působí“ říká předsedkyně spolku Vize
tance Marie Kinsky.
Na konferenci jako hosté vystoupí jak zástupci tanečníků, tak představitelé politických stran, veřejné
správy, kulturních center a podnikatelů. Zahraniční experti představí přístupy a příklady dobré praxe
z jiných zemí. „Benoit Milord je kanadský odborník na rozvoj kulturních a kreativních odvětví, má
mnohaletou zkušenost v pořádání kulturních akcí světového významu včetně tanečních festivalů.
S příklady dobré praxe z Norska účastníky konference seznámí Kyrre Dahl, vedoucí odboru kultury
a umění z regionu Innerlandet Fykes“ představuje zahraniční hosty konference strategická
konzultantka Vize tance Blanka Marková. Na konferenci dále vystoupí například kulturní
koordinátorka statutárního města Ostravy Daniela Zarodňanská, zastupitelka města Opavy Hana
Brňáková, ředitel kulturního centra DEPO2015 v Plzni Jiří Suchánek a další. Odpolední část konference bude rozdělena na 2 panely, první se bude věnovat marketingu tance v regionech pod vedením kulturní manažerky a vedoucí rezidenčního domu Rezi.dance Markéty Málkové a druhý panel bude zaměřen na transfer know-how v oblasti vícezdrojového financování, prezentovány budou programy Interreg CENTRAL EUROPE nebo Kreativní Evropa.
Konference se uskuteční ve středu 24. listopadu 2021 v Centru současného umění DOX v Praze.

Kontakt pro média:

Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Strategická konzultantka Vize tance

markova.blanka@gmail.com

Tel: 777 47 37 46

4. 11. 2021

Norské fondy

Díky podpoře Norských fondů může Vize tance realizovat svoji činnost, vzdělávací semináře, ale také konferenci Role současného tance v regionálním rozvoji, která se uskuteční 24.11.2021 od 9:30 v pražském DOX.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

20. 10. 2021

Konference Role současného tance v regionálním rozvoji / 24.11.2021 / DOX

Ve středu 24.11. 2021 se v centru současného umění DOX v Praze uskuteční konference oborové organizace Vize tance, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo. Konference se zaměří na artikulaci argumentů pro podporu tance jako faktoru regionálního rozvoje a chce upřesnit specifika tanečního oboru. Předsedkyně Vize tance Marie Kinsky doplňuje: „V rámci konference budou prezentovány výsledků pracovních skupin organizace, jako jsou například rámcové potřeby profesionálů nebo analýza oboru a jeho potřeb. Cílem našeho společného úsilí by měla být podpora oboru jako takového. „Program konference slibuje nejen živou a aktivní diskusi, ale také účast zástupců regionu a obcí, reprezentantů politických stran a samozřejmě zástupců tanečního oboru. Vize tance, která v minulém roce energicky obnovila svou aktivitu zve na konferenci každého, kdo působí v tanečním a pohybovém umění.

6. 10. 2021

Soutěž na nový vizuální styl oborové organizace Vize tance – výzva pro grafické kreativce

Oborová organizace Vize tance hledá novou podobu své vizuální identity a zve grafické designéry k účasti ve vyhlášené soutěži.

Předmětem veřejné dvoukolové soutěže je návrh celkového konceptu, loga/logotypu a dalších prvků vizuálního stylu pro oborovou organizaci Vize tance. Nová vizuální identita nahradí stávající podobu grafické prezentace organizace. Vize tance je profesní organizace, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo a je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru. Od nové vizuální identity očekává originalitu, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace.

Cílem soutěže je najít partnera z oblasti světa grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity organizace. Smyslem je získat prvek prezentace odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového jednotného vizuálního stylu organizace Vize tance. Chceme moderní, neotřelý design, který působí seriózně. Současně by měl být jedinečný a jiný než současný vizuální styl Vize tance. Viz. www.vizetance.org

Termín pro odevzdání návrhů: 9.7. 2021

Informace k pravidlům a přihlášku naleznete zde:

4. 6. 2021