Zvažujete členství v profesní organizaci? Přečtěte si, co přináší Vize tance.

Vize tance je profesní organizace sdružující nezávislé profesionály a organizace z oblasti tanečního a pohybového umění.

Vize tance z.s.  je profesní organizace, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo. Organizace byla ustavena v roce 2008, navázala na činnost stejnojmenné neformální odborné platformy, jejíž členové se poprvé sešli v lednu 2006. Jejich odborná diskuse a aktivity vyústily v iniciativu na vytvoření Programu na podporu současného tanečního umění, který byl prezentován na mezinárodní konferenci v prosinci 2008. Od té doby je Vize významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru.

ÚSPĚCHY VIZE TANCE 2008-2018

 • Definice Ideových východisek rozvoje tance - Koncept rozvoje oboru
 • Cesty po regionech (zjišťování potřeb regionů)
 • Den Tance (iniciace akce, organizace)
 • Tanec do škol: iniciace akce
  • prosazení tance jako volitelné součásti RVP
  • konkrétní projekty jsou odpovědností různých organizátorů
 • Průběžná advokacie– finance pro tanec
 • Spolupráce s dalšími organizacemi
  • Iniciace akce, spoluzakladatel:
   • Nadační fond pro taneční kariéru (Péče o tanečníky)
  • Asociace nezávislých divadel
 • Mezinárodní spolupráce: PUPO, ITI
 • Sledujeme a zkoumáme obor (sběr a analýza dat)