Otevřený dopis pro premiéra

Vážený pane premiére,

reagujeme jako profesní organizace a především jako reprezentant kultury v oboru současného tanečního a pohybového umění.

Kulturní organizace jsou odpovědné instituce a umějí mít partnerské vztahy s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Díky své odpovědnosti především za bezpečnost svých pracovních týmů i publika jsme schopni aktivně spolupracovat s hygieniky a rozvíjet partnerské vztahy tak, abychom si byli navzájem nápomocni a prospěšní. Kulturní organizace zvládají důležitá opatření respektovat, pokud opatření přicházejí od vlády a hygieniků včas a jsou racionální a věcná.

Kulturní instituce mají odpovědnost jak za své zaměstnance, OSVČ, tak také vůči svým návštěvníkům a partnerům. Jsou prospěšné pro své okolí i region a to v lidském, sociálním, marketingovém, ekonomickém i vzdělávacím aspektu.

Apelujeme na profesionální spolupráci při rozhodování o opatřeních a samozřejmě také na dostatečnou kompenzaci vzniklou kvůli opatřením, zvláště pak pokud se jedná o unilaterální vyjádření na úkor kulturního sektoru a s ním souvisejících a navazujících oborů.
Věříme, že vláda přijme taková opatření, aby se podobná situace jako nyní v Ostravě již neopakovala a nastaví systém komunikace efektivně i s ohledem na nutnost stanovit profesionální a časové podmínky.

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s veškerou úctou

Za Vizi tance z.s.
Marie Kinsky,
předsedkyně profesní organizace