Proběhlo setkání správní rady

Spolek Vize tance má od září nové členy správní rady. Jejich první společné setkání nad strategií fungování Vize proběhl nyní v listopadu. 

Vizi čeká krom nového systému fungování také nový program – Přátelství Vize tance. 

Zápis je umožněn k nahlédnutí.