Status umělce

Vize tance také přispěla svým názorem a zde je odpověď, kterou jsme zaslali na Institut umění – Divadelní ústav:

JAK BYSTE DEFINOVALI PROFESIONÁLNÍHO UMĚLCE, ČI UMĚLKYNI V RÁMCI VAŠEHO UMĚLECKÉHO OBORU, JAKÁ MUSÍ SPLŇOVAT KRITÉRIA?

Profesionálním umělcem v oblasti živého umění jsou osoby, které:

 • se věnují umělecké činnosti: tvořínebo interpretují představení a umělecké eventy, věnují se uměleckým aktivitám (tvůrčí dílny, tvůrčí výzkumy ad.)
 • se považují za profesionálního umělce
 • jsou komunitou uznáváni jako profesionální umělec
 • jsou za svou uměleckou činnost zaplaceni

Specifikum tanečního umělce

 • Taneční obor považuje za umělce z oboru toho, kdo pracuje s tělem a pohybem jako hlavním prvkem.

Specifikum tanečního umělce, jak ho chápe nezávislý sektor oboru

 • Umělec ve své práci aplikuje kreativní a inovativní procesy.

VYTVOŘTE SEZNAM HLAVNÍCH UMĚLECKÝCH PROFESÍ VE VAŠEM OBORU. UMÍTE ODHADNOUT O KOLIK OSOB SE JEDNÁ?

Tanec:

Choreografové a asistenti, dramaturgové a umělečtí konzultanti, pohyboví režiséři, performeři, kteří umělecky pracují s tělem (tanečníci, akrobati, mimové, herci z oblasti fyzického divadla atd.).

NAVRHNĚTE SEZNAM HLAVNÍCH NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ VE VAŠEM OBORU? UMÍTE ODHADNOUT O KOLIK OSOB SE JEDNÁ?

Tanec:

 • umělecké navazující profese: video, foto, kritika, scénografie, kostýmy, světelný design, zvukový design, hudba, vzdělání
 • další navazujících profese: produkce, administrace, PR a marketing, fundraising, HR, IT, právní a účetní služby
 • další navazující profese: okruh fyzické podpory – lékaři, maséři, trenéři

JAKÁ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ BY MOHLA PŘISPĚT K VĚTŠÍM SOCIÁLNÍM JISTOTÁM V UMĚLECKÝCH PROFESÍ, KTERÉ ZASTUPUJETE?

Sociální status umělce – sociální a finanční zajištění

 • Potřebné změny ve smyslu zajištění kontinuity v oblasti sociálního a zdravotního pojištění; včetně nemocenského pojištění, mateřské dovolené a řešení dalších situací, kdy jsou příjmy omezené či nižší.
 • Adaptovat podmínky pro platby zdravotního a sociálního pojištění, daní atd. pro situace/ období s nízkými nebo nepravidelnými příjmy.
 • Adaptovat systém odvodu daní a plateb zdravotního a sociálního pojištění tak, ať mohou umělci lépe kombinovat zaměstnanecký poměr, OSVČ, vedlejší příjmy apod.
 • Adaptovat možnosti bankovního systému: možnost např. bankovních půjček či hypoték pro umělce, kteří mají často nepravidelný příjem.
 • Adaptovat možnosti připojištění pro umělce vykonávající fyzicky náročnou a nebezpečnou činnost.
 • Možnost dostat i víceletou státní podporu.

Podmínky pro kariérní růst

 • Finanční dotace a podpora pravidelných tréninků, workshopů apod. (pro tanec jsou ke „cvičení“ potřeba velké prostory, oproti například hudebníkům či zpěvákům). Podmínky pro trénink jsou nezbytné pro rozvoj profesionálních výkonů.
 • Finanční podpora dalšího vzdělávání: workshopy, semináře apod.
 • Finanční podpora uměleckého výzkumu (rezidence atd.).
 • Podpora mobility umělců: kontakty, výzkum, networking v zahraničí + finanční podpora (jako je v současnosti příspěvek na cestovné, ubytování ad.).
 • Finanční dotace a podpora druhé kariéry umělce: koučink, financované další vzdělávání ad.

Další podmínky/ témata pro rozvoj oboru

 • Pomoc s poskytováním kvality a dostupnosti vyhovujících prostorů pro práci: dostatečně velký prostor i na skupinovou práci, technické vybavení pro zavěšení materiálu a pomůcek pro nový cirkus apod., + finanční dostupnost.
 • Podpora rozvoje vzdělávacích organizací: adaptace vzdělávacího systému a struktury vysokého uměleckého školství na aktuální potřeby sektoru atd.
 • Podpora rozvoje systému dalšího/návazného vzdělávání.
 • Podpora organizací poskytujících rezidence, koprodukce, další vzdělávání, teoretické zázemí atd.
 • Podpora rozvoje PR, marketingu, sociálních sítí, networkingu přizpůsobeného oboru
 • Podpora rozvoje uplatnění a příbuzných kreativních aktivit: možnosti vzdělávání a zapojení publika, komunitní projekty, projekty do škol, projekty do firem atd.
 • Grantová stipendia pro mladé umělce.

Změny na trhu: více možností pro uvedení představení a eventy

 • Podpora divadel a organizací, obohacení jejich cílů a způsobů práce tak, aby i repertoárová divadla mohla „nakoupit“ představení z nezávislého sektoru.
 • Finančně i dramaturgicky podpořit dlouhodobější programaci/uvádění představení v rámci divadel: větší pracovní uplatnění / divácké obce (po více než 1 týdnu uvádění přichází jiný druh publika, které není z oboru).
 • Grantové okruhy na oblast rozvoje publika – umělecké projekty do škol, umělecké komunitní práce, umělecké projekty pro firmy atd.