Valná hromada Vize tance

VIZE TANCE z.s. svolává valnou hromadu

Termín konání: 10. září 2020 v 16.00

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Malý sál

Celetná 595/17, 110 00 Staré Město

Program:

1. Fungování Vize:
○ co Vize dělá, progres a směřování
○ výsledky práce – dopisy v době karantény, ITI, dotace a granty
○ otázka členství ve spolku, členské příspěvky
2. Prezentace nově přijatých členů
3. Zvolení vedení Vize tance z.s. – správní rada
4. Různé
5. Závěr

V Praze dne 28. 7. 2020
Za Vizi tance
Marie Kinsky,
předsedkyně spolku