Výsledky pracovní skupiny Rámcové potřeby profesionálů

Pracovní skupina Vize tance s názvem Rámcové potřeby profesionálů vypracovala dokument, ve kterém shrnuje dosavadní otázky, myšlenky a směry související s tancem a kariérou. 

Skupina pracovala především na jaře, ale celý dokument odráží zhruba půlroční celkovou práci skupiny.